آشنایی با قانون جذب

آشنایی با قانون جذب

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

موضوع : آشنایی با قانون جذب عنوان : اساس قانون جذب همان فیلتر ذهنی است. این صافی اجازه نمی دهد که اطلاعات بیهوده و به دردنخور وارد ذهن شود . اگر پس از یک پیاده روی طولانی در خیابانهای شهرتان از شما بپرسند « شما که توی خیابان بودید، آیا اتومبیل تویوتا هم دیدید؟ » […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

آشنایی با قانون جذب بیشتر بخوانید »