✅ چرا من تو فقر هستم نمیتونم ثروت را ببینم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا من تو فقر هستم نمیتونم ثروت را ببینم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 خیلی ها سئوال می پرسند زمانی که ما در فقر هستیم چرا ثروت را نمیتوانیم ببینیم. زمانی که ما در محدودیت های ذهنی هستیم نمی توانیم فرارتر از آن فکر یا باور را ببینیم. 💈مثلاً شما می روید پاساژ با هدف اینکه گوشی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا من تو فقر هستم نمیتونم ثروت را ببینم؟ بیشتر بخوانید »