دیدگاه ثروت

✅ آیا تنها دیدگاه درست به هر چیزی فقط همین دیدگاهی است که من دارم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا تنها دیدگاه درست به هر چیزی فقط همین دیدگاهی است که من دارم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 جواب این سئوال چه کمکی به من میکند؟ ⁉️تا حالا شده به رسیدن به ثروت فکر کنید بعد ذهنتون بگه آخه دیر شده دیگه تو این سن دیگه نمیشه که؟ یا بخواهید کاری را شروع کنید ذهنتون بگه […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا تنها دیدگاه درست به هر چیزی فقط همین دیدگاهی است که من دارم؟ بیشتر بخوانید »

✅ اهمیت دیدگاه ما در فقیر یا ثروتمند بودن ما؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت دیدگاه ما در فقیر یا ثروتمند بودن ما؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 برای ثروتمند شدن تنها کاری که باید بکنی این است که از آن باورهای فقیرکننده که به شما دیدگاهی در مورد فقر و ثروت داده استفاده نکنی. دیدگاه من مانند نگهبان عمل میکند اگر دیدگاه ما این باشد که من لایق ثروت نیستم،

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت دیدگاه ما در فقیر یا ثروتمند بودن ما؟ بیشتر بخوانید »