✅ چطور باید دنیای حقیقی خداوند را دید؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور باید دنیای حقیقی خداوند را دید؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ما بر اساس جایی که بزرگ شده ایم باورهایی را دریافت کرده ایم و بر اساس آن در ذهنمان یک دنیایی از دنیای حقیقی خداوند متصور شده ایم و بعد آن دنیا مجازی خودمون را مدام خلق می کنیم. 🪩 لذا برای دیدن دنیای حقیقی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور باید دنیای حقیقی خداوند را دید؟ بیشتر بخوانید »