خوشبخت

✅ موفقیت از درون شروع میشه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ موفقیت از درون شروع میشه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 اگر توی زندگی واقعی در جهان فیزیکی جای مورد علاقه ات نیستی به این علت هست که در داخل خودت نسبت به اون چیزی که علاقه داری احساس لیاقت و شایستگی نمیکنی. 🟡 اگر بیرون حرفت رو نمیخوانند به حرفات ارزش قائل نیستند برای این است که […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ موفقیت از درون شروع میشه بیشتر بخوانید »

✅ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

⁉️ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا من از موفقیت میترسم؟ ⁉️ چرا من از ثروت میترسم؟ ⁉️ چرا من از خوشبختی میترسم؟ ⁉️ چرا من از لذت بردن میترسم؟ ⁉️ چرا من از خوشگذرانی میترسم؟ ⁉️ چرا من از رشد میترسم؟ ⁉️ چرا من از رفاه میترسم؟ ⁉️ چرا

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟ بیشتر بخوانید »

✅ آدم خوشبخت کنترل ذهن داره!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آدم خوشبخت کنترل ذهن داره! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈برای داشتن حس خوب و آرامش در زندگی ما باید یاد بگیریم که افکارمان را کنترل کنیم و آنها را اولویت بندی کنیم. فردی که ذهنش رو نتواند کنترل کند در واقع به افکارش هیچ کنترلی ندارد، کسی که به افکارش کنترل ندارد در کارش هیچ تمرکزی ندارد.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آدم خوشبخت کنترل ذهن داره! بیشتر بخوانید »

✅ در لحظه خوشبخت باشید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ در لحظه خوشبخت باشید 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هرروز بدنبال مواردی بگردید که فراموش کردید اما بودنشان در شما حس خوشبختی ایجاد میکند، 😎👈 بعضی چیزها را نمیتوان با هیچ چیزی جایگزین نمود اما ما آنقدر مشغول اندیشیدن به فکرهای بیهوده، نداشته ها و حسرتهای زندگیمان هستیم که یادمان رفته است که در همین لحظه هم

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ در لحظه خوشبخت باشید بیشتر بخوانید »