تکنیک جذب خواسته ها

رسیدن به خواسته‌ها و اهداف

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

💖چــنــد ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ و اســاســے بــراے رســیــدن بــه خــواســتــه ها و اهداف ❤️   🌸تــجــســم ڪــنــیــد ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ تــصــویــر ﺑﺮ ذهن ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ۱۰۰۰ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺖ .   🌸بــنــویــســید ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ نــوشــتــن ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ۷۵ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.   🌸ﺑﺎﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ …

رسیدن به خواسته‌ها و اهداف ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تکنیک نوشتن به خدای درون یا الوهیت درون برای رسیدن به خواسته ها

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

سلام. من از تکنیکی به اسم نامه نوشتن به خدای درون یا الوهیت درون همیشه نتیجه گرفتم. خیلی تکنیک خوبی هست. به این صورت? نامه به الوهیت درون به نام خدا سلام بر الوهیت درون یا خدای درونِ ….. ( اسم شخص مورد نظر و یا بنویسید همسر الهی ام) خدای درونِ…. اکنون تو را …

تکنیک نوشتن به خدای درون یا الوهیت درون برای رسیدن به خواسته ها ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید