رسیدن به خواسته‌ها و اهداف

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

💖چــنــد ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ و اســاســے بــراے رســیــدن بــه خــواســتــه ها و اهداف ❤️

 

🌸تــجــســم ڪــنــیــد

ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ تــصــویــر ﺑﺮ ذهن ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ۱۰۰۰ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺖ .

 

🌸بــنــویــســید

ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ نــوشــتــن ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ۷۵ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 

🌸ﺑﺎﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ۹۹ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اســت .

 

🌸ﻓﮑﺮﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ فــڪــر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ جــهت رســیــدن ﺷﻤﺎ بــه هدف دســت بــه ڪــار مــیــ‌شــود

 

🌸ﺻﺒﺮ ڪــنــیــد

ﭼﻮﻥ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍســت .

 

🌸ﻫﺮﺭﻭﺯ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻮﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ و ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍســت .

 

🌸ﺑﻪخــدا ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻮﻥ اعــتــمــاد بــاعــث افــزایــش چــنــدیــن بــرابــرے قــدرت و انــرژے بــراے حــرڪــت در جــهت خــواســتــه و هدف مــیــشــود

 

🌸ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎ ﺑﺎ خــدا و تــمــام هســتــے ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍســت .

 

🌸ﻫﻤﺮﻧﮓﺟﻤﺎﻋﺖ نــبــاشــیــد

ﭼﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻫﻀﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ الــهے ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭنــد .

 

🌸ﺍﻗﺪﺍﻡﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽڪــنــد.

چند توصیه ارزشمند…✨️✌️😎

 

🔻هیچ چیزو واسه روز مبادا نگه ندار محبت ،دوستی،پول،ظرف ،لباس واز هر اونچه که حالا داری

🔻بهترین لذت رو ببر. همین حالا…..

🔻اگه به مبادا فکر کنی شک نکن دنیا حتما روز مبادا رو بهت نشون میده

🔻پس انداز اگاهانه برای هدفی عالی بلهههه

🔻ولی فکر روز مبادا هرگز … از بهترینهات همین حالا واسه خودت استفاده کن تا هر روز بهترینها رو بیشتر و بیشتر جذب کنی

 

اصلا بیا یه کاری کنیم…😍🤩

 

– برعكس عمل كن! دَه روز، بجاى اينكه احساسِ يك آدم ضعيف و غمگين را داشته باشى احساسِ يك انسانِ با اقتدار و قوى را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادى را حس كن.

+ يعنى به خودم دروغ بگويم؟!🤔🙄

– چه فكر كنى ضعيف هستى و چه قوى، در هر دو صورت دارى به خودت دروغ ميگويى، پس چه بهتر كه دروغِ باارزشى باشد.

+ اين كار چه سودى دارد؟!🙄🤔

– جهانت را به سمتِ آنچه كه رفتار ميكنى سوق ميدهد.

 

👌💥و اما…

❣هرگــز نــگــو چــطــور و‌چــگــونــه؟

 

🌸آنــگــاه ڪــه از جــهان هســتــے چــیــزے درخــواســت مــے ڪــنــیــد جــهان دســت بــه ڪــار مــیــشــود تــا خــواســتــه شــمــا را اجــابــت ڪــنــد.

 

🌸 امــا گــاهے مــا بــه خــواســتــه مــان نــمــے رســیــم و ایــن بــابــت افــڪــار مــنــفــے اســت ڪــه فــرڪــانــســے جــدیــد و خــلــاف چــیــزے ڪــه قــبــلــا ارســال ڪــردیــم دارد، مــا بــا عــشــق بــه خــودروے مــورد عــلــاقــه مــان ،بــه خــانــه رویــاهایــمــان،بــه یــڪ زوج خــوشــبــخــت ،بــه پــول زیــاد مــےنــگــریــم

 

🌸و بــا لــبــخــنــد از ڪــائنــات خــواســتــه مــان را درخــواســت مــے ڪــنــیــم و ایــن احــســاس عــشــق بــه چــیــزے ڪــه مــے خــواهیــم ڪــار خــودش را بــلــد اســت و بــه صــورت ارتــعــاشــاتــے قــدرتــمــنــد بــه جــهان اعــلــام مــیــشــود.

 

🌸و امــا،مــشــڪــل از جــایــے شــروع مــیــشــود ڪــه بــعــد از آن ذهن مــے رود ســمــت ” چــگــونــه”و ایــن چــگــونــه ها ســم درخــواســت شــمــا بــه ڪــائنــات اســت زیــرا بــا جــســتــجــو بــراے جــواب آنــها در نــهایــت بــه نــاامــیــدے مــے رســیــد…

 

💖❤️💖❤️💖❤️💖❤️💖❤️💖❤️💖

 

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *