توهم

✅ دنیای فقر دنیای توهمه، بیدار شو!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیای فقر دنیای توهمه، بیدار شو! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ آیا من گرفتار واقعیتهای دنیای خودساخته خودم هستم؟ ✅ بلی ⁉️ آیا دنیا خدا همین دنیایی است که من دارم میبینیم؟ یا این دنیایی است که من خودم برای خودم ساختم؟ ⁉️ چرا دیگران به خداوند برچسب ناعادل بودن میچسبانند؟   😎👈 چون دنیای خودش را …

✅ دنیای فقر دنیای توهمه، بیدار شو! ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ وقتی می خواهی فکرهای بزرگ و مثبت کنی چه چیزی مانع میشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ وقتی می خواهی فکرهای بزرگ و مثبت کنی چه چیزی مانع میشه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 باورهای محدود کننده بزرگترین عامل جلوی فکرهای مثبت و بزرگ شما هستند. و برای از بین بردن باورها باید آنها را شناسایی کرد و بهترین راه برای بیرون کشیدن باورهای محدودکننده این است که یک جمله خلاف واقعیت زندگیت الانتان …

✅ وقتی می خواهی فکرهای بزرگ و مثبت کنی چه چیزی مانع میشه؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید