توانستن

✅ ۳ راز بزرگ موفقیت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ۳ راز بزرگ موفقیت 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 تحقیقات نشان داده افرادی که هدف‌هایشان را روی کاغذ می‌نویسند، اغلب اوقات مکان و زمان درست‌شان را پیدا می‌کنند و مکتوب کردن اهداف باعث جذب شانس به درون زندگی افراد می‌شود؛ در حالی که به سرعت وارد عمل شدن نیز یک امر حیاتی است که تفاوت ایجاد می‌کند. …

✅ ۳ راز بزرگ موفقیت ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت خودباوری در زندگی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت خودباوری در زندگی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 داشتن خودباوری برای موفقیت ضروری است. 😎👈 نداشتن باور به خودتان نتیجه‌ای به جز از دست دادن فرصت انجام کارها و چیزهایی که آرزو انجام آنها را دارید، نخواهد داشت. 😎👈 یکی از دلایلی که نمی‌توانید توانایی‌های خودتان را باور کنید، به این دلیل است که دیگران آنها …

✅ قدرت خودباوری در زندگی ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید