✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 یه نقل قولی هست که میگه: 👌 کودک که بودم می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم. بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم. در سالخوردگی تصمیم […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟ بیشتر بخوانید »