تصورات

✅ نیروی خیال

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دیده خیال 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 انسان تنها آن چیزی را می تواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن آن ببیند. ✨ هر انسانی صاحب آن سرزمینی است که با چشم رؤیا (دیدۀ خیال) می بیند. ⚡️ هر کار و هر توفیق بزرگ با چشم برنداشتن از تصویر آن به وقوع می پیوندد […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نیروی خیال بیشتر بخوانید »

✅ چرا  بعد از اینکه من با همسر یک رابطه عاشقانه را تصور میکم بعدش احساسم بد میشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا  بعد از اینکه من با همسر یک رابطه عاشقانه را تصور میکنم بعدش احساسم بد میشه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ما همواره چیزهایی را در ذهن تصور میکنیم که توی زندگی واقعی نداریمش. اگه توی زندگی واقعی داشتیم که دیگه تصورش نمیکردیم که. میرفتیم در دنیای واقعی و ازش لذت میبردیم. پس مدام در حال

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا  بعد از اینکه من با همسر یک رابطه عاشقانه را تصور میکم بعدش احساسم بد میشه؟ بیشتر بخوانید »