✅ اهمیت قدرت تجسم

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت قدرت تجسم 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 تحقیقات ثابت کرده اند که برای مغز تمرین کردن کاری به صورت ذهنی با تمرین کردن همان کار به صورت عملی هیچ تفاوتی نمی کند. 😎👈در واقع مغز متوجه تفاوت بین دنیای درون شما و دنیای بیرون شما نمی شود. 😎👈 این واقعیت با تحقیقات علمی زیادی ثایت شده […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت قدرت تجسم بیشتر بخوانید »