برنامه ریزی

برنامه ریزی منسجم مهم ترین عامل پیشرفت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

برنامه ریزی   برنامه ریزی از مهم ترین عوامل پیشرفت و موفقیت هر فرد محسوب میشه 🧡🔥برای برنامه ریزی: باید دو پلن رو درنظر گرفت : پلن A و پلن B پلن A: می‌شینید برای فرداتون برنامه‌ریزی می‌کنید، قراره ساعت ٩ صبح بلندشید، ورزش کنید، دوش بگیرید و… اما وقتی از خواب بلند می‌شینید که …

برنامه ریزی منسجم مهم ترین عامل پیشرفت ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

برنامه ریزی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

•• اصول برنامه ریزی ..📝🌿     🎯✓هر فردی باید با توجه به توانایی شخصی و فرصتی که برای مطالعه دارد، برنامه ریزی مختص به خود را انجام دهد، چرا که برنامه مناسب بایستی منطبق بر روحیات، عادات و ویژگی های شخصیتی آن فرد باشد. قبل از شروع برنامه ریزی بهتر است اصول آن را فرا …

برنامه ریزی ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید