باورهای درونی

✅ چطور باور غلط را تغییر بدهیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور باور غلط را تغییر بدهیم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 روشهای متفاوتی برای تغییر باورهای منفی وجود دارد که توسط این روشها می توانید باورهای مثبت را جایگزین باورهای منفی کرده و در انجام کارهای گوناگون به موفقیت برسید که در اینجا به طور فوق العاده خلاصه بیان شده است:   1️⃣ شناسایی باور منفی   […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور باور غلط را تغییر بدهیم؟ بیشتر بخوانید »

✅ انواع باور

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ انواع باور 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 باورها دو نوع هستند یا مثبت هستند یا منفی. تمام باورهای ما زیرمجموعه این دو نوع هستند. 💈 به طور مثال باورهای محدودکننده جزء باورهای منفی حساب میشند و باورهای انگیزه ساز جزء باورهای مثبت در نظر گرفته میشند. 🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾 ✅ تأثیر باورهای مثبت بر زندگی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 به باورهایی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ انواع باور بیشتر بخوانید »