باورهای ثروت ساز

✅ ارتعاش هماهنگ با پول

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ارتعاش هماهنگ با پول 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 پول گونه ای از انرژیست که به سمت انرژیهای هماهنگ با خود جذب میشود. 💸 وقتی با پول هم ارتعاش شوید، پول به سمت شما جذب خواهد شد. 🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾 ✅ این گونه ارتعاش مالی ات را افزایش بده 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 برای اینکه ارتعاش مالی درست بدهیم باید به […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ارتعاش هماهنگ با پول بیشتر بخوانید »

✅ تو ذهنت نیستی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تو ذهنت نیستی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈باورهای ما به صورت مشاور با ما گفتگوی ذهنی میکنند و مشاوره میدهند. 💈مثلاً ما در مورد امور مالی یک سری باورها را داریم پس یک مشاور مالی جداگانه در ذهنمون داریم. 💈 در امور خانواده هم یک سری باورهای خاص داریم که برای آن هم در ذهنمان یک مشاور

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تو ذهنت نیستی بیشتر بخوانید »