✅ چرا ما باور نداریم افکارمان مهم است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ علت مقاومت در مورد کنترل افکار چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا با شنیدن این موضوع که ما با تغییر فکرهایمان میتوانیم رخدادها و نوع زندگی خود را تغییر دهیم، خیلیها اهمیت نمیدهند؟ یا این موضوع که هر چیزی که دلت خواهد وارد زندگی ات شود از داخل افکارت میاد. ⁉️ چرا این صحبتها در بیشتر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا ما باور نداریم افکارمان مهم است؟ بیشتر بخوانید »