✅ آسیب وحشتناک عزت نفس پایین

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آسیب وحشتناک عزت نفس پایین 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   ⁉️ از این که هستم خجالت میکشم و نمیخوام در واقعیت دیگران بدانند من چه کسی هستم؟   زمانی که شما به این سوال فکر میکنید چه نمره ای بخودتون میدهید؟ چندلحظه بهش فکر کنید!   ⁉️ من کی متوجه شدم که از اینی که هستم خجالت […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آسیب وحشتناک عزت نفس پایین بیشتر بخوانید »