اسرار ذهنی موفقیت

رسیدن به خواسته‌ها و اهداف

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

💖چــنــد ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ و اســاســے بــراے رســیــدن بــه خــواســتــه ها و اهداف ❤️   🌸تــجــســم ڪــنــیــد ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ تــصــویــر ﺑﺮ ذهن ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ۱۰۰۰ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺖ .   🌸بــنــویــســید ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ نــوشــتــن ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ۷۵ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.   🌸ﺑﺎﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

رسیدن به خواسته‌ها و اهداف بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 14

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 14   🌳 آدمهای ثروتمند پول شان را خوب اداره می کنند. آدمهای فقیر پول شان را بد اداره می کنند. توماس استانلی در کتاب پرفروش «میلیونر اتاق بعدی» ثروتمندان سرتاسر آمریکای شمالی را مورد بررسی قرار داده است که آنرا می توان در یک جمله خلاصه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 14 بیشتر بخوانید »