اسرار ثروت

اسرار ثروتمندان 13

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 13   🌳 آدمهای ثروتمند روی ارزش خالص دارایی هایشان تمرکز می کنند ادمهای فقیر روی در آمد شغلی خودشان تمرکز می کنند. وقتی صحبت پول می رسد، معمولا مردم می پرسند: چقدر در میاری؟ به ندرت این سوال را میشنوید که: ارزش دارایی های شما […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 13 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 12

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 12   🌳 ثروتمندان به «هردو» می اندیشند.   🌸 فقیران به «یا این، یا آن» می اندیشند. ثروتمندان در دنیای فراوانی زندگی میکنند، اما فقیران در دنیای محدودیت ها بسر می برند. البته هر دو در دنیای مادی واحدی زندگی می کنند، ولی دیدگاه های

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 12 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 8

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 8   🌳 آدمهای ثروتمند مشتاق تبلیغ کردن خود و ارزش هایشان هستند. آدمهای فقیر اشتیاقی به تبلیغ ندارند.   🌸 تنفر از تبلیغ کردن خود، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه موفقیت است. افرادی که در رابطه با تبلیغ کردن از خودشان مشکل دارند، معمولا

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 8 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 6

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 6   🌳 افراد ثروتمند، ثروتمندان و افراد موفق دیگر را ستایش می کنند.   🌸 افراد فقیر، از آدمهای ثروتمند بیزار و متنفر هستند. آدمهای فقیر اغلب با تنفر، حسادت و غبطه به افرادی که موفق هستند نگاه کرده و اینطور می گویند: آنها خیلی خوش

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 6 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 5

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 5   🌳 آدمهای ثروتمند بر روی فرصتها تمرکز می کنند. آدمهای فقیر بر روی موانع تمرکز می کنند.   🌸💖 آدمهای ثروتمند زیادشدن فرصتها را می بینند و آدمهای فقیر کم شدن آنها را می بینند. آدمهای ثروتمند روی پاداش ها و میوه ای که بدست

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 5 بیشتر بخوانید »