احساس ارزش

✅چرا بعضی از خواسته ها برایم شدنی و بعضی دیگر نشدنی است

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا بعضی از خواسته ها برایم شدنی و بعضی دیگر نشدنی است 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا بعضی از افکار و آرزوها و خواسته ها را در نظر میگیریم خودمان در درون ذهنمان رد می کنیم و میگوئیم این خواسته برای من شدنی است یا نشدنی است؟ 😎👈 به این دلیل که انسان سه بعد، جسم، […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅چرا بعضی از خواسته ها برایم شدنی و بعضی دیگر نشدنی است بیشتر بخوانید »

✅ درمان ترس از بی پولی چگونه است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ درمان ترس از بی پولی چگونه است؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ ترس از بی پولی به ما میگه مشکل از کجاست؟؟ 1️⃣ میگه پول نداری برو پول در بیار. 2️⃣ از طرف دیگر، پول با ارزش هست و پیش افراد با ارزش میرود. 3️⃣ از سمت دیگر شما برای پولدار شدن باید احساس لیاقت کنید. پس

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ درمان ترس از بی پولی چگونه است؟ بیشتر بخوانید »