آگاهی

✅ تکنیک بی نظیر رسیدن به هر آرزویی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تکنیک بی نظیر رسیدن به هر آرزویی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 این تمرین را زمانی انجام دهید که میخواهید به خواسته های خود از قبیل خانه ای زیبا و راحت، ماشین، روابط عاشقانه عالی، کار مورد علاقه و غیره برسید: 1️⃣ جعبه ای کوچک و زیبا تهیه کنید. از داخل بروشورها و مجلات، عکس چیزهایی که […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تکنیک بی نظیر رسیدن به هر آرزویی بیشتر بخوانید »

✅ طیف احساسی و ارتعاش آنها

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ طیف احساسی و ارتعاش آنها 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﯿﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﯾﻢ: 🧡 ﻟﺬﺕ، ﺁﮔﺎﻫﯽ،ﻗﺪﺭﺕ،،ﻋﺸﻖ، ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ (%100 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ) 💛 ﻫﯿﺠﺎﻥ (%80 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ) 💙 ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ،ﺷﻮﺭﻭ

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ طیف احساسی و ارتعاش آنها بیشتر بخوانید »

هزینه ی موفقیت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

هر چیزی هزینه ای دارد:     هزینه آگاهی کتاب خواندن بدون تعصب است هزینه ثروتمند شدن تلاش کردن و برنامه ریزی دقیق است هزینه رشد شخصیت، رفع نقاط ضعف است هزینه زندگی سالم ، مراقبت از روح و روان تحت نظر مشاور است هزینه آرامش ، مستقل زیستن در پرتو احترام به خود و

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

هزینه ی موفقیت بیشتر بخوانید »