آگاهانه

✅ قدرت شگفت انگیز کلام ما

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت شگفت انگیز کلام ما 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 افراد در طول روز عبارات زیادی در مورد خود استفاده می کنند، انتخاب کلمات هر کسی نشان دهنده میزان فرکانس و سطح مدار کنونی اوست 🟡 در این میان اگر بتوانید آگاهانه از عباراتی استفاده کنید که سطح ارتعاشاتتان را به سمتی هدایت کند که، ❤️ خوشبختی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت شگفت انگیز کلام ما بیشتر بخوانید »

✅ چیکار کنم حالم همیشه خوب باشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✅ تفاوت بین فکر و تفکر 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 فکر مجموعه ای از ورودیهایی است که طریق دیدن، شنیدن و سایر حس هایتان در شما شکل گرفته است. 👌 فکر به مثابه اطلاعات و ذهن به مانند حافظه میماند که فکر درون ذهن قرار گرفته است. 👌 فکر ابعاد زمانی دارد یعنی می تواند فکر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چیکار کنم حالم همیشه خوب باشه؟ بیشتر بخوانید »