✅ ارتباط قانون جذب با شکرگزاری

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ارتباط قانون جذب با شکرگزاری

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 قانون جذب می گوید که وقتی به چیزی توجه می کنید آن را در زندگیتان جذب می کنید. و پس از مدتی آن چیز وارد زندگیتان میشود.

💈 به عنوان مثال وقتی به بی پولی، بیماری و نبود کار فکر میکنید قانون جذب بی پولی، بیکاری و بیماری را وارد زندگیتان خواهد کرد.

💈 و برعکس وقتی به پول و ثروت توجه میکنید بر اساس قانون جذب، پول و ثروت بیشتری را وارد زندگیتان می کنید.

😎👈 طبق قانون جذب،زمانی که شما شکرگزاری میکنید به جهان هستی اعلام میکنید که من فقط خیر و برکت و سلامتی را میبینم، لطفا باز هم برایم از این نعمتها بفرست.

📡 جهان هستی پیغام شما را با ارتعاشات مثبت تان دریافت میکند و جواب میدهد.🔮

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ بزرگترین شیوه تکثیر کردن نعمت

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈بهترین شیوه چندبرابر کردن هر نعمت، ثروت، رابطه و غیره … شکرگزاری است زیرا ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ…!

😎👈 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯽ، ﻫﺮ ﻗﺪﺭﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻭﺭﯼ.

🟡 ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺟﺰﺋﯽ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯽ، ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

🟣 ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺍﺑـﻄﻪﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ کنی ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺭﺍﺑﻄﻪﺍی ﺑﻬﺘﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﯽ.

🟢 ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ
ﮐﻨﯽ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻭﺭﯼ.

✨🌸✨ ﭼﻮﻥ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ…!🙏

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

 

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *