✅ سیستم RAS مغز چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ سیستم RAS مغز چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 زمانی که ما در ذهنمان به چیزی توجه می کنیم در مغزمان سیستم فعال کننده مشبک یا RAS فعال میشه   ⁉️ کار سیستم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز چیه؟ 👌 این سیستم تمام اطلاعات وارد شده به ذهن را فیلتر می کند و به فقط […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ سیستم RAS مغز چیست؟ بیشتر بخوانید »