چرا بعضی از مردم هیچوقت پولدار نمیشوند؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

برای همه ی ما پیش اومده که گاهی مینیشنیم و بعد بیرون اومدن از دنیای مقایسه ها به این فکر می‌کنیم که چرا من پولدار نمیشم؟ پس کی نوبت من میرسه؟   واما… 💡دلایل عدم جذب ثروت   🤫مهمترین این دلایل، این است که هیچوقت برایشان اتفاق نمی‌ افتد. فرد متوسط در خانواده‌ ای بزرگ …

چرا بعضی از مردم هیچوقت پولدار نمیشوند؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید