چرا افراد غیر متخصص میلیاردر میشوند ؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

امروز می‌پردازیم به یک سوال که هرکدام از ما  گهگاهی به آن می‌اندیشیم:   چرا افراد غیر متخصص پولدار و میلیاردر می‌شوند ولی ما نه؟     🌸یــڪیــاز دلــایــلــے ڪــه خــیــلــے از جــوانــان بــه ســمــت ڪــارآفــریــنــے حــرڪــت نــمــےڪــنــنــد،تــصــور اشــتــبــاهے اســت ڪــه فــڪــر مــے ڪــنــنــد بــایــد در زمــیــنــه اے مــتــخــصــص بــاشــنــد تــا بــتــوانــنــد حــرفــے بــراے گــفــتــن …

چرا افراد غیر متخصص میلیاردر میشوند ؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید