ذکر های پولسازی

ذکرهای موثر در پولسازی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

ذکرهای پولسازی: ✅سجده : والحمدالله رب العالمین 40 مرتبه قبل از خواب وموقع بیدار شدن از خواب ✅ 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ✅ 66 مرتبه یاالله ✅ وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد ۱۰۰ مرتبه ✅ ایاک نعبد وایاک نستعین ۱۱۰ مرتبه ✅ خدایا شکرت ۱۸۱۰ مرتبه ✅ ذکر یونسیه برای( […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

ذکرهای موثر در پولسازی بیشتر بخوانید »