اسرار ثروتمندان 9

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 9   🌳 آدمهای ثروتمند از مشکلات خود بزرگتر هستند. آدمهای فقیر از مشکلات خود کوچک تر هستند. ثروتمند شدن مثل سفری است پر از پیچ و خم، راههای انحرافی و موانع.   🌸 جاده ای که به سمت ثروت می رود پر از چالش است و […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 9 بیشتر بخوانید »