✅ قدرت فوق العاده مسئولیت پذیری در زندگی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت فوق العاده مسئولیت پذیری در زندگی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 تا زمانی که تو بر آن باور هستی که کسی یا چیزی از بیرون در حال «صدمه زدن به تو است» تو خود را از هرگونه قدرتی برای هرگونه اقدامی خلع میکنی. 👌 فقط زمانی که میگویی من «این کار را کردم میتوانی این قدرت […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت فوق العاده مسئولیت پذیری در زندگی بیشتر بخوانید »