✅ چیستی رویدادهای منفی زندگی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چیستی رویدادهای منفی زندگی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ نمیشود فقط چیزهای مثبت را جذب زندگی‌مان‌ کنیم؟ 😎👈 اکهارت: واقعا می‌دانی چه چیزی مثبت است و چه چیزی منفی؟ ⁉️ مگر تصویر بزرگتر را داری؟ ✨🌸✨ خیلی‌ها هستند که محدودیت، شکست، فقدان، بیماری یا درد درگیر هستند و درنهایت معلوم‌ می‌شود که آنها بزرگترین معلم‌ آنها بوده […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چیستی رویدادهای منفی زندگی بیشتر بخوانید »