✅ ندای درون چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ندای درون 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 همه ما آدم ها یک نیروی درونی داریم که دائم ما را حفاظت، حمایت و هدایت می‌کند. اما ما خیلی زود فراموشش می‌کنیم و یادمان می‌رود که چنین نیروی درونی داریم و غرق در دنیای بیرون‌مان می‌شویم. 🌱 یادم می‌آید وقتی بچه بودم و می‌خواستم صبح زود از خواب بیدار […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ندای درون چیست؟ بیشتر بخوانید »