✅ بیماری خود کم بینی چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خود کم بینی چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 همان طور که گفتیم هر کسی در نقطه ای از زندگی خود ممکن است احساس کند از یک نفر دیگر پایین تر است. 🚶‍♂️اما احساس خود کم بینی یک احساس مداوم است که گسترده تر از یک نفر و یک موقعیت است. 🧌 این احساس از کودک فرد […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ بیماری خود کم بینی چیست؟ بیشتر بخوانید »