چالش ما مثل هم نیستیم …!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

امروز قراره که یه چالش داشته باشیم، یعنی شما میایی دو تا تضاد پیدا میکنی و آخرش میگی ما مثل هم نیستیم…! مثلا: تو بخاطر کرونا ماسک میزنی من چون قیافم تخمیه! ما مثل هم نیستیم! خب برای جمله ای که بیشترین لایک (شکلک خنده) رو بگیره بعد از 24 ساعت، 500 ترون TRX میفرستیم. […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

چالش ما مثل هم نیستیم …! بیشتر بخوانید »