موقعیت

✅ داستان موفقیت+فرصت شناس باش!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ داستان موفقیت+فرصت شناس باش! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 در کشور چین، دو مرد روستایی می خواستند برای یافتن شغل به شهر بروند. یکی از آنها میخواست به شانگهای برود و دیگری به پکن. 🟡 اما در سالن انتظار قطار، آنان برنامه خود را تغییر دادند زیرا مردم می گفتند که شانگهایی ها خیلی زرنگ هستند و […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ داستان موفقیت+فرصت شناس باش! بیشتر بخوانید »

✅ باورهای ثروت ساز

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ باورهای ثروت ساز 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈ثروتمند شدن ربطی به شانس ندارد!! 😎👈 پول و ثروت فقط یک طرز تفکر ذهنی که بعضی مردم آن را دارند و بعضی هنوز ندارند. 😎👈 باورهایت (زاویه دیدت به پول) را در مورد پول تغییر بده و آن را به زندگیت بیار💪🏻، با تکرار عبارات تاکیدی مثبت و ثروت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ باورهای ثروت ساز بیشتر بخوانید »