اگر امتحان دارید…

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

توضیحآت مهم درمورد امتحان📝❗️   ؛▬▬▬ #توضیحآت‌مهم‌امروز 💭▬▬▬   📑. چند روز قبل از امتحانتون برنامه ریزی داشته باشین اگه چند تا فصل بود و یا درستون مبحث زیادی داشت به چند تا بخش تقسیمش کنید و هر روز چند قسمتی که تقسیم کردین و بخونین تا شب امتحان راحت باشید   ✨️💖✨️💖✨️💖✨️💖✨️💖✨️💖✨️   🛋. […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اگر امتحان دارید… بیشتر بخوانید »