✅ متقاعد شدن ذهن منطقی دقیقاً یعنی چی؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ متقاعد شدن ذهن منطقی دقیقاً یعنی چی؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 یک روزی یک نفر درون ذهنش زندانی بود و از خدا درخواست کمک می کرد. 🌟 خداوند گفت: خوب بیا بیرون! 😎👈 فرد گفت: من از تو کمک میخوام! 🌟 خداوند جواب داد: من نمیتونم به تو کمک کنم که تو بیرون بیایی 😎👈 فرد […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ متقاعد شدن ذهن منطقی دقیقاً یعنی چی؟ بیشتر بخوانید »