من قوی هستم

✅ خودتان را نجات دهید!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودتان را نجات دهید! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 آهنگهای منفی گوش ندهید.   🟡فرقی نمیکنه چه مجاز چه غیرمجاز، جملاتی که زندگی برایم مرگ شده و خیلی جملات مایوس کننده، که در بعضی از آهنگهاست، بسیار مخربه، چون تک تک این واژه های منفی در ناخودآگاه شما می نشیند.   😎👈 به دنبال سوالات منفی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودتان را نجات دهید! بیشتر بخوانید »

✅ قدرت جمله «من هستم»

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت جمله «من هستم» 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈«من هستم» هایی که بر زبان می آورید، می‌تواند باعث موفقیت یا شکست شما شود. 💈 متأسفانه ما همیشه مرتکب اشتباه می‌شویم و از «عبارات منفی» استفاده می‌کنیم. 🟡 در آینه نگاه می‌کنیم و با ناراحتی سرِ خود را تکان می‌دهیم و می‌گوییم: «من بسیار پیر هستم». 🔴 بعضی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت جمله «من هستم» بیشتر بخوانید »

✅ نحوه سبک کردن افکار منفی ذهن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ کلامتان عصای جادویی شماست. 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 جایگاه فعلی شما وابسته به کلام شما در گذشته است؛ کلمات مانند دانه هستند هنگامی که شما کلمه ایی را بر زبان می آورید. شما به آن جان میبخشید. 😎👈 و اگر به گفتن آن ادامه دهید درنهایت به واقعیت زندگی شما تبدیل می شود. خواه بدانید یا

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نحوه سبک کردن افکار منفی ذهن بیشتر بخوانید »