با کسی که دائم تو گله و شکایت کردن و انتقاد ازت باید چیکار کرد؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

برام یه چیزی عجیبه! یه سریا هستن که کلا در حال انتقاد کردن هستن میدونید که چی میگم مثلا بگی چه هوای ابری خوبی، میگه سرده و خوشم نمیاد بگی هوا آفتابیه، میگه پوستمو میسوزنه و … بگی فلان شغل عجب خوبه، میگه نه فلانی مزیت رو نداره بگی فلانی چقدر موفق شده، میگه تا […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

با کسی که دائم تو گله و شکایت کردن و انتقاد ازت باید چیکار کرد؟ بیشتر بخوانید »