✅ قوانین کلیدی ذهن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قوانین کلیدی ذهن 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈باورها و رفتارهای ما ناشی از ذهنمان است. با آگاهی از قوانین ذهن می‌توانیم کنترل و مدیریت ذهن را به‌دست بگیریم و شرایط را مطابق میل خود پیش ببریم.   1️⃣ قانون شماره یک 😎👈 هر عملی که به صورت عادت و تکرار در آید کنترل عصبی آن عمل از …

✅ قوانین کلیدی ذهن ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید