قهر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  •قهر کردن بیش از اندازه یک بیماری شخصیتی است   قهر کردن یک نوع اختلال شخصیتی و نوعی بیماری روانی است که فرد با تکیه بر آن از روبرویی با مشکلاتش می گریزد و طرف مقابل را تنبیه می کند. کسانی که زیاد قهر می کنند افرادی هستند که تصور می کنند بهترین کار …

قهر ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید