فایل صوتی تاثیر کلام

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

فایل صوتی تاثیر کلام قدرت کلام چیست ؟ قدرت کلام ما یعنی همه چیز… کلمات همه جا وجود دارند و ما به وسیله‌ی آن‌ها حرف می‌زنیم. آن‌ها را می‌خوانیم و می‌نویسیم، به آن‌ها فکر می‌کنیم، آن‌ها را می‌بینیم و در ذهن خود بازخوانی‌شان می‌کنیم. دلیل اینکه بر واژگان و انتخاب آن‌ها تأکید می‌شود به خاطر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

فایل صوتی تاثیر کلام بیشتر بخوانید »