قانون ارتعاش

✅ درباره قانون ارتعاش چقدر می دانید؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ درباره قانون ارتعاش چقدر می دانید؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 برای درک کامل قانون جذب، باید قانون فرکانس یا ارتعاش را درک کنید. 📡👈 همه چیز ارتعاش دارد. ⚡️ فیزیک کوانتوم به ما نشان میدهد که همه چیز در جهان از انرژی ساخته شده است. همه چیز در جهان در حالت ارتعاشی هستند. 💈 هر چیزی …

✅ درباره قانون ارتعاش چقدر می دانید؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون ارتعاش چگونه کار میکند؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون ارتعاش چگونه کار میکند؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 قانون جهت همیشه در حال کار است فارغ از اینکه شما را باور داشته باشید یا نداشته باشید. 🔵 شما دارید این قانون جهانی را به کار می‌برید ولی شاید آن را نشناسید و نبینید ولی این مکانیسم وجود دارد. شما مدام دارید انرژی مثبت و منفی …

✅ قانون ارتعاش چگونه کار میکند؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون ارتعاش چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون ارتعاش چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ارتعاش در قانون جذب شبیه به دکل است. این تشابه به این علت است که هر موجی که از دکل خارج شود نیرویی دارد که با دور شدن از آن کم می گردد. 🌀 در واقع بدن انسان هم در هر لحظه با فرکانس های گوناگونی می لرزد و …

✅ قانون ارتعاش چیست؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه خواسته ها را جذب کنیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه خواسته ها را جذب کنیم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈ساده ترین شکلی که قانون جذب را براي خودم تجسم می کنم این است که خودم را یک آهن ربا تصور میکنم: همان طور که آهنربا آهن را جذب میکند، من هم شبیه افکار خودم را به طرف خودم جذب می کنم.   🧲 قانون جذب به …

✅ چگونه خواسته ها را جذب کنیم؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون جذب، قانون چرایی رویدادها

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون جذب، قانون چرایی رویدادها 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 قانون جذب یا ارتعاشات میگوید: 🌸 اگر نمی توانی خودت را دوست داشته باشی، من کسانی را بسوی تو می آورم که تو را دوست ندارند. تا بلاخره بفهمی تو به عشق خودت نیاز داری نه دیگری. 🤬 اگر نمی توانی عصبانیتت را کنترل کنی، من افرادی …

✅ قانون جذب، قانون چرایی رویدادها ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید