فایل فرکانسیک

گروه بین المللی عرشیان

فایل فرکانسیک مهندسی ذهن | استاد عرشیانفر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

از طریق مهندسی ذهن می توانید دانش و مهارت هایی را کسب کنید که عملکرد شما را به عنوان رهبر در محل کار و در زندگی شخصی شما افزایش می دهد و سطح زندگی شما را بالا ببرد. مهندسی ذهن چه تاثیری در کسب ثروت دارد؟ از آنجا که مغز انسان مانند کامپیوتر کار می …

فایل فرکانسیک مهندسی ذهن | استاد عرشیانفر ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

فایل صوتی گره گشایی – استاد عرشیانفر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

خداوند دو عادت معنوی را در وجود شما تقویت کند: از خداوند توفیق بیداری در سحر ها را بخواهید. خدایا شیرینی یاد خودت را در کام جان ما جاری کن. هرکه شیرینی یاد خدا رو درک کند، نمیتواند از خداوند غافل شود انس و دوستی خداوند به هرکسی نصیب نمیشود، و این موهبتی است که …

فایل صوتی گره گشایی – استاد عرشیانفر ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید