فایل صوتی

تفاوت افراد پولدار و ثروتمند

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

منبع حقیقی ثروت و سرمایه در این عصر مادیات نیست.این منبع نشات گرفته از ذهن انسان ، روح انسان ، تخیلات انسان و ایمان ما به آینده است. پولدارها اگر به طریقی پول خود را از دست بدهند فقیر می شوند ولی یک ثروتمند حتی اگر تمام ثروت خود را هم از دست بدهدهرگز فقیر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تفاوت افراد پولدار و ثروتمند بیشتر بخوانید »

دوئل با کمال گرایی

دوره دوئل با کامل گرایی از دانیال نظامی | دانلود رایگان

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

روی سر کامل گرایی اسلحه گذاشته بودند؛ به نفس نفس افتاده بود. التماس می کرد که منو نکشید ، جوونم، کلی آرزو دارم. هرچقدر التماس کرد به حرفش گوش نکردند. وقتی دید بیش از این نمی تونه مقاومت کنه، گفت باشه ماشه رو بکش، فقط جوری بکش که خون روی لباسم نریزه !  بله انسان

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دوره دوئل با کامل گرایی از دانیال نظامی | دانلود رایگان بیشتر بخوانید »

4 تمرین فوق العاده از استاد عرشیان برای بهبود زندگی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

4 تمرین فوق العاده از استاد عرشیان برای بهبود زندگی   تمرین اول گله نکنیم تمرین دوم انتقاد نکنیم تمرین سوم قضاوت نکنیم تمرین چهارم خودخوری نکنی به فایل صوتی این تمارین باهم گوش میدهیم:  

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

4 تمرین فوق العاده از استاد عرشیان برای بهبود زندگی بیشتر بخوانید »