✅ چرا مدام یک اتفاقی تکرار میشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا مدام یک اتفاقی تکرار میشه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ کائنات چیست؟ هر چیزی بیرون از ما کائنات حساب میشه حتی ما انسانها نسبت به همدیگه. 😎👈 کائنات به این کاری نداری که آنچه شما باور کرده اید آیا واقعا در زندگیت داری یا نه؟ کائنات فقط به احساست کار داره. ⚡️ احساس شما انرژی از …

✅ چرا مدام یک اتفاقی تکرار میشه؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید