✅ قانون خداوند برای رهایی از ترس از بی پولی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون خداوند برای رهایی از ترس از بی پولی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 خداوند ما را از ترس از بی پولی نهی کرده و قانون دنیا را به گونه قرار داده که آنچه را که هزینه میکنیم چندبرابرش را به ما برمیگرداند. لذا این حالت نگرانی ما از بی پولی را برطرف می کند. خداوند در […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون خداوند برای رهایی از ترس از بی پولی بیشتر بخوانید »