سناریوی زندگی

سناریو زندگی چیه و چطور سناریوی زندگی مان را تغییر دهیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ سناریو زندگی چیه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 به طرح کلی که انتظار میره در زندگی رخ بدهد را سناریو زندگی گفت میگویند. 💈افراد فقیر و کم پول، سناریوهای فقر و تولید پول کمتر و پول درآوردن با سختی زیاد را در ذهنشون دارند. 💈 افراد ثروتمند سناریوهای ذهنی آنها عبارتند از: پول درآوردن آسان است، سنگ […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

سناریو زندگی چیه و چطور سناریوی زندگی مان را تغییر دهیم؟ بیشتر بخوانید »