چند راز زیبایی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  درمآن رفع بوی بدن و زیر بغل   💡💥•• سرکه یکی از طبیعی‌ترین درمانهای خانگی طبیعی برای برطرف کردن بوی بدن و زیر بغل است •• یک تکه پنبه را به سرکه سفید یا سرکه سیب آغشته کنید،پنبه رآ زیر بازوهای خود بمالید،می‌توانید سرکه را در یک اسپری بریزید و هنگام دوش گرفتن از […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

چند راز زیبایی بیشتر بخوانید »