قدردانی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🍁 قدرت جادويي قدرداني را جدي بگيريد     🎁روان شناسان مثبت نگر در مسير جادويي كه براي تعالي و كمال آدمها تعريف ميكنند ابزارهاي زيبا و هيجان انگيزي دارند. 🎁جالب است كه هر روز هم به آنها اضافه ميشود يكي از اين ابزارهاي خارق العاده” قدرت  قدرداني” است. 🎁قصه هاي زيادي در جهان شنيده …

قدردانی ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید