زبان بدن افراد قابل اعتماد

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  زبان بدن افراد قابل اعتماد     افراد قابل اعتماد اول از همه به خود اطمینان دارند پس این حالت را برای دیگران هم به زیبایی به نمایش می‌گذارند آنها هرگز دست‌های خود را پنهان نمی کنند، زیرا این حس به مخاطب‌ القا می‌شود که ناآرام هستند و به خودشان اطمینان ندارند. یکی از […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

زبان بدن افراد قابل اعتماد بیشتر بخوانید »